کنکور در این وبلاگ هر چی که در مورد کنکور بخواین هست. http://k0nk00r.mihanblog.com 2020-04-06T20:54:28+01:00 text/html 2014-11-19T11:17:57+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور دفتر برنامه ریزی کنکور http://k0nk00r.mihanblog.com/post/61 <font size="3">چون من خودم تجربه یک سال برنامه ریزی برای کنکور را داشته ام و حال در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل می کنم، تصمیم گرفتم که با توجه به این تجربه یک ساله ام دفتر برنامه ریزی طراحی کنم تا شما بتوانید به سرعت در درس پیشرفت کنید.<br>البته هر فرد باید بتواند برای خود برنامه ریزی کند. اما افرادی که برنامه ریزی بلد نیستند، می توانند از این دفتر استفاده کنند و یا از آن الهام بگیرند.<br><br> </font> text/html 2014-08-02T12:27:48+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور نفرات برتر آزمون سراسری 93 http://k0nk00r.mihanblog.com/post/56 <div style="direction: rtl;" align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای مشاهده نفرات برتر کنکور 93 به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/56" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br></font></font></div> text/html 2014-07-30T09:16:24+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور معرفی رشته مهتدسی برق http://k0nk00r.mihanblog.com/post/55 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#FF0000"><b>هدف و ماهیت</b></font><br><br>یكی از بهترین تعریف هایی كه از مهندسی برق شده است، این است كه محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یك سیگنال به سیگنال دیگر است. البته این سیگنال ممكن است شكل موج ولتاژ یا شكل موج جریان و یا تركیب دیجیتالی یك بخش از <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/54" target="" title="">اطلاعات</a> باشد.<br><br>برای مثال وقتی ما با تلفن صحبت می کنیم در مرحله اول به دستگاهی به نام میکروفون نیاز داریم که صحبت های ما را تبدیل به سیگنال های الکتریکی کند تا این سیگنال ها به خطوط تلفن منتقل گردد. سپس در طرف دیگر به دستگاهی نیاز داریم که سیگنال های رسیده را به سیگنال های صوتی تبدیل کند تا فرد مقابل بتواند صدای ما را بشنود و مکالمه تلفنی برقرار گردد . <br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/55" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> </font> text/html 2014-07-30T09:04:38+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور معرفی رشته مهتدسی فناوری اطلاعات IT http://k0nk00r.mihanblog.com/post/54 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#FF0000">ماهیت</font></b><br><br>فناوری اطلاعات یا IT که مخفف Information Technology می باشد، رشته ای است که تمام رشته های دانشگاهی را می تواند پوشش دهد. منتها از نظر عملیاتی یک رشته میان رشته ای بین کامپیوتر و صنایع و برق است که در این میان امور مربوط به تولید، پردازش، نگاهداشت و عرضه اطلاعات به مباحث کامپیوتری مرتبط می شود، بحث های مدیریت اطلاعات و فرآیندهای آن از سلسله بحث های رشته صنایع و رشته <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/55" target="" title="">برق</a> است و به خصوص گرایش مخابرات، انتقالات مرتبط با اطلاعات و داده ها را بر عهده دارد.<strong><br></strong><br></font><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="3"><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/54" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></font><br><span style="font-size: 14px;"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2013-11-15T21:17:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور خوش آمدید http://k0nk00r.mihanblog.com/post/26 <br><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#3366FF"><b><font color="#006600">به وبلاگ کنکور خوش آمدید<br>برای راحتی کار میتوانید از منو سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید<br>پیشنهاد میکنم از صفحات دیگر وبلاگ هم دیدن فرمایید<br>با تشکر</font><br><br><font color="#000000">لینک های زیر نیز متعلق به اینجانب می باشد:<br><br><a href="http://ce-it.ir" target="_blank" title="">CE-IT.IR</a><br><br><a href="http://www.anjammidam.com/mahdihmb" target="_blank" title="">کار های من در سایت "انجام میدم"</a><br></font></b></font></font></div><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"> </font> text/html 2013-10-29T16:35:41+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور 20 توصیه کلیدی برای موفقیت در آزمون سراسری http://k0nk00r.mihanblog.com/post/37 <font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">موفقیت در هر کاری مستلزم طی کردن راههایی است که برای رسیدن به آن کار وجود دارد زیرا «هیچ هدفی بدون طی کردن مسیر و راه آن دست یافتنی نیست»؛ هر چه که ما راهها را بهتر بشناسیم می توانیم شانس موفقیت بیشتری برای خود متصور شویم. بر این اساس برای موفقیت در <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title="">آزمون سراسری</a> 20 توصیه ی کلیدی ارائه می گردد:</font><br><br></font><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/37" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-10-23T12:33:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور الگوی خواب مناسب http://k0nk00r.mihanblog.com/post/34 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <font color="#3333FF">آیا تا به حال به اهمیت بازگشت انرژی از دست رفته ی خود فکر کرده اید؟<br>آیا می دانید یکی از عوامل مهم در ایجاد سلامتی، داشتن خواب منظم است؟</font><br><br>این روزها در اطراف خود مردمی را می بینیم که با سرعت در حال انجام امور کاری و زندگی خود هستند. شاید خیلی ها نتوانند به خاطر وجود مشغله ی کاری به اندازه ی کافی بخوابند. اغلب مردم جز تمایل به نداشتن احساس <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/34" target="_blank" title="">خواب</a> آلودگی، از اهمیت خواب و تاثیر آن بر سلامتیشان غافل هستند.داشتن خواب کافی ازجنبه های مختلف ، برای سلامتی مفید است. احتمالاً از بعضی از این جنبه های مهم را می شناسید ولی باید بدانید خواب ، به اندازه ی غذا، هوا و آب برای جسم و ذهن شما ضروری است.<br><br>بسیاری از افراد مدت زمانی را که خواب هستند ، جزء زمان های از دست رفته ی خود به حساب می آورند.<br><br>نکته ی بسیار مهم این است که کم کردن خواب باهدف وقت گذاری برای <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="">درس خواندن</a> روش درستی نیست، خواب بایستی متناسب با نیاز بدن باشد. وقتی مغز تلاش بیشتری دارد ، طبیعتاً نیازمند خواب بیشتر نیز هست. بنابراین لازم است به خاطر درس خواندن، از ساعات خواب کم نکنید.<br><br>از عوارض مهمی که ممکن است با خواب بد ایجاد شود، اضطراب و بی قراری است که خود از عوامل ایجاد کارآمدی مغز و حافظه محسوب می شوند.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/34" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-09-21T10:05:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور سهم پرسش ها و اهمیت درس های پایه http://k0nk00r.mihanblog.com/post/31 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اطلاع از اهمیت دروس پایه در آزمون سراسری، قطعا سبب جدیت بیش تر داوطلبان آزمون سراسری در <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="">مطالعه</a> دروس پایه خواهد شد. به همین دلیل در این بخش به بررسی سهم پرسش هایی که از هر پایه در <font color="#000000"><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title="">آزمون های سراسری</a></font> سال های گذشته مطرح شده است، می پردازیم.<br>برای مشاهده سهم دروس به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/31" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-09-20T06:00:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور تست هوش http://k0nk00r.mihanblog.com/post/29 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> چند وقت پیش یه ایمیل به بعضی ها اومده بود که توش <a title="" href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/29" target="_blank">تست هوشی</a> بود با این توضیح که میگه تنها افرادی قادر به پاسخ این سوال هستند که ضریب هوشی 120 یا بالاتر داشته باشند. همچنین فایل اکسلی هم توش بود که رمز دسترسی به اون پاسخ همین سوال بود و اینکه نویسنده پیام گفته بود اگر این <a title="" href="k0nk00r.mihanblog.com/post/7" target="_blank">سوال</a> رو حل کردید فایل اکسل رو باز کنید و اسم خودتون رو داخل اون بنویسید و سوال رو برای دوستانتون ارسال کنید.<br>معمولا چنین پیامهایی (حتی اگه ادعای نویسنده درست نباشه) آدم رو تحریک می کنه تا هوش خودش رو بسنجه. مناسب دیدم دوستانم رو هم در این تجربه شریک کنم. شما هم می تونید لحظاتی رو صرف پیدا کردن پاسخ کنید.<br><br><b>متن سوال:<br></b></font><div style="direction: ltr;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">اگر</font><font size="3"><br></font><font size="3">5+3=40</font><font size="3"><br></font><font size="3">7+2=63</font><font size="3"><br></font><font size="3">6+5=66</font><font size="3"><br></font><font size="3">8+4=96</font><font size="3"><br></font><font size="3">آنگاه</font><font size="3"><br></font><font size="3">9+7=????</font><font size="3"><br></font><br></font></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2013-09-20T05:57:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور سوال خارق العاده http://k0nk00r.mihanblog.com/post/7 <font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این سوال اون طور که من شنیدم تو یکی از امتحان های تیزهوشان آمریکا مطرح شده بود. حالا من اونو این جا گذاشتم تا شما هم خودتون رو بیازمایید. واقعا سوال سختیه.<br><br><b><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="">سوال</a>: </b>با گذاشتن یک خط راست در عبارت زیر آن را به گذاره ای درست تبدیل کنید. (این خط می تواند در هر کجای آن و با هر شیبی قرار بگیرد. فقط نمی توانید با گذاشتن خط روی مساوی آن را به یک نامساوی تبدیل کنید.):</font><br></font><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/pic/soal.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font size="2"><br><br><br><br><br><br></font> text/html 2013-09-16T02:56:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور ضرایب، رشته ها و زیرگروه های آزمایشی علوم ریاضی http://k0nk00r.mihanblog.com/post/28 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> تعادل در <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="">مطالعه</a> ی هفتگی که به معنی توجّه به <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/31" target="_blank" title="">اهمّیّت دروس</a> و میزان آمادگی علمی هر داوطلب است، از مهمترین اصول برنامه ریزی هفتگی به شمار می رود. هر داوطلب باید متناسب با <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/24" target="_blank" title="">رشته</a> ی دلخواه خود، ساعت درسی مطلوب هر درس را متناسب با ضرایب زیرگروه مربوط تنظیم و سپس بر اساس میزان آمادگی علمی خود آنها را کمی تغییر دهد. به همین دلیل در این قسمت، ضرایب رشته ها و زیرگروه های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیّ آورده شده است.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/28" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-09-13T00:31:40+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور پیشگیری مهم تر از...، مرور مهم تر از... http://k0nk00r.mihanblog.com/post/27 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> بسیاری از داوطلبان که در مورد مشکلات درس خواندنشان صحبت می کنند، از مساله ای رنج می برند که خودشان معتقدند دلیلش را نمی دانند و گاهی هم خیلی از آن وحشت می کنند. آنها می گویند که درس ها را کامل می خوانند و وقت زیادی هم برای خواندن می گذارند امّا وقتی با پرسشی از آن درس مواجه می شوند، انگار نه انگار که چیزی از آن درس خوانده اند. وقتی با این داوطلبان حرف می زنیم، متوجّه می شویم که برداشت آنها از <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="">درس خواندن</a>، برداشتی بسیار ظاهری است. یعنی در طول یازده سال تحصیل، درس خواندن برای آنها به این صورت جا افتاده است که کتاب را باز کنند و نگاهشان از روی کلمه ها و جمله ها بگذرد و ... تمام. این درس را هم که خواندیم! این نوع برخورد با درس، بیشتر شبیه روزنامه خواندن است. با این روش، موضوع نهایتا یکی دو روز بعد در ذهن آدم می ماند و بعد برای همیشه فراموش می شود. با دانستن چند نکته ی ساده، به راحتی میتوان جلوی این فراموشی را گرفت و مطالب را وارد حافظه ی بلند مدّت کرد.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/27" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-09-10T00:31:01+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور کاریکاتور کنکور سری دوم http://k0nk00r.mihanblog.com/post/23 <div align="right"><font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اینم سری دوم کاریکاتور های کنکوری هست که قولشو بهتون داده بودم. امیدوارم ازشون لذت ببرید.</font><br><br></font><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/23" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/pic/karikator/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/23" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> text/html 2013-09-08T00:31:01+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور روش مطالعه آمار و مدل سازی برای کنکور http://k0nk00r.mihanblog.com/post/22 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/22" target="_blank" title="">آمار و مدل سازی</a> درسی تحلیلی محاسباتی است. به همین دلیل باید آمادگی داشته باشید که اگر پرسش های سختی از این درس آورده شود، با پرسش هایی وقتگیر مواجه باشید. در این حالت پرسش هایی منظور است که عمدتاً محاسبات آنها طولانی و وقتگیر باشند.<br>برای کسب مهارت در محاسبات این درس، به تمرین فراوان نیاز دارید. نکته ی مهم دیگر این است که به دلیل حجم محاسبات احتمالی زیاد برای یک پرسش، امکان بی دقّتی بسیار زیاد است. بنابراین زدن تست های زمان دار در منزل به طور ویژه ای توصیه می شود. نکته ی مهمّی که باید به آن توجّه کنید این است که <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="">مطالعه</a> ی آمار و مدل سازی را از نخستین روزهای آغاز فعّالیّت مطالعاتی جدّی بگیرید.</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/22" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></font> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2013-09-05T18:30:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور پرطرفدارترین رشته‌های کنکور 92 + ظرفیت http://k0nk00r.mihanblog.com/post/24 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام فهرست رشته‌های پرطرفدار کنکور 92، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پر رقابت کنکور را تشریح کرد. دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه 146 هزار و 485 داوطلب در رشته‌های پرطرفدار کنکور پذیرفته می‌شوند، گفت: با توجه به ظرفیت کل کنکور یعنی بیش از 900 هزار داوطلب، بیش از 15 درصد ظرفیت کل کنکور به رشته‌های پرطرفدار اختصاص یافته است.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/24" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-09-02T19:00:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور روش مطالعه ادبیات فارسی 3 برای کنکور http://k0nk00r.mihanblog.com/post/21 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خلاف بخش زبان فارسی آزمون سراسری که فقط یک کتاب منبع آن است (زبان فارسی 3) برای ادبیّات فارسی <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title="">آزمون سراسری</a> باید سه کتاب بخوانید: کتاب های پایه های دوم، سوم و چهارم. برای تسلطّ بر ادبیّات فارسی ، باید آشنایی اجمالی ولی عمیقی روی هر سه کتاب داشته باشید. داوطلبان پایه ی چهارم به دلیل اینکه کتاب چهارم کتاب درسی شان است، به اندازه ی کافی روی آن وقت می گذارند و برایشان دشوار محسوب نمی شود؛ به همین دلیل کتاب پایه ی سوم اهمّیّت ویژه ای پیدا می کند. چون اولا حجم مطالب مهم آن زیاد است و ثانیا به دلیل فاصله ی یک ساله ای که داوطلبان با آن دارند، شاید مورد کم توجّهی واقع شود. با این حال به دلیل سبک خاص پرسش های ادبیّات فارسی آزمون سراسری که نمی توان دقیقاً مشخّص کرد از کدام بخش طرح می شوند، می توان گفت هر سه کتاب مهم هستند و ادبیّات فارسی 3 به دلیل حجم مطالب از <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/31" target="_blank" title="">اهمّیّت</a> خاصی برخوردار است.</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/21" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></font></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2013-08-25T19:29:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور کاریکاتور کنکور سری اول http://k0nk00r.mihanblog.com/post/20 <font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">داشتم تو سایت ها گشت می زدم به چند تا کاریکاتور باحال برخوردم. گفتم برا شما هم بزارم تا شما هم ازشون لذت ببرید:</font><br><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/pic/karikator/13.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><font size="2"><br></font><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/20" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font size="2"><br><br> </font> text/html 2013-08-22T19:29:59+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور از سال 85 تا 92 http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title="">سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور</a> های سال های گذشته و امسال که در قالب pdf است رو برای شما گردآوری کردم.<br><br>شما می توانید برای دانلود این مجموعه به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-08-22T07:27:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور نرم افزار تست همراه http://k0nk00r.mihanblog.com/post/18 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> این نرم افزار شامل بیش از 4800 <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title="">تست کنکور سراسری</a> می باشد که در فرمت جاوا طراحی شده است و بر روی اکثر گوشی ها قابل اجرا می باشد. در مکان هایی که کتاب همراه شما نیست یا در اتوبوس و ... هستید می توانید با این نرم افزار به راحتی تست بزنید.<br><br>برای دانلود نرم افزار تست همراه روی لینک زیر کلیک کنید:<br><br><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/narmafzar/KonkoorDemo.exe/download" target="_blank" title="">دانلود نرم افزار</a><br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/pic/test%20hamrah.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> </font> text/html 2013-08-21T19:00:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور نحوه خلاصه نویسی دروس اختصاصی http://k0nk00r.mihanblog.com/post/17 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> خلاصه نویسی نوشتن یک متن در قالبی کوتاه تر است، بی آنکه به مفهوم اصلی آن خللی وارد شود. هدف <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title="">خلاصه نویسی</a> آن است که خواننده، بدون صرف وقت بر روی جزئیات و نکات کم اهمیت متن، به منظور اصلی متن پی ببرد.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-08-21T07:30:00+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور کجا...؟ خانه یا کتاب خانه http://k0nk00r.mihanblog.com/post/16 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> با آغاز فصل تابستان و شروع سال تحصیلی جدید برای داوطلبان <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title="">آزمون سراسری</a>، یکی از دغدغه هایی که اغلب داوطلبان خواهند داشت، موضوع مکان مناسب مطالعه است. اگرچه در نگاه اوّل موضوع چندان پیچیده و بغرنج نیست ولی همین موضوع ساده در بسیاری موارد ذهن و فکر داوطلبان را چنان اشغال میکند که گاهی برای روزهای متعدّد آنان را از انجام فعّالیّت مطالعاتی باز میدارد. طبیعی است که توقّف یا تاخیر این فعّالیّت سبب افت علمی داوطلب و نیز عقب ماندن وی از گردونه ی رقابت خواهدشد. خوب است یکبار برای همیشه این موضوع را از خود بپرسید که: «ویژگی های مطالعاتی من چیست؟ و براساس این ویژگی ها کدام یک از دو فضای مطالعاتی خانه یا کتابخانه را برای فعّالیّت های مطالعاتی ام باید انتخاب نمایم. »<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/16" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-08-20T19:21:59+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور روش مطالعه شیمی 2 برای کنکور http://k0nk00r.mihanblog.com/post/15 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> همیشه درس شیمی، بی سر و صدا و فریب كارانه، رتبه ها را بالا و پایین می كند. اغلب داوطلبانی كه بار دوم در آزمون سراسری شركت می كنند به خوبی به این نكته پی برده اند كه بالا بودن نمره درس شیمی، تأثیر بسیار زیادی در رتبه ی آنان داشته ولی متأسفانه با این كه درس شیمی در گروه تجربی بعد از درس زیست شناسی و در گروه ریاضی فیزیك، بعد از دروس ریاضی و فیزیك، مهم ترین <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title="">درس اختصاصی</a> محسوب می شود اغلب داوطلبانی كه برای نخستین بار در آزمون سراسری شركت می كنند، به این درس كم تر توجه دارند و این خود باعث شده است كه اقلیتی از داوطلبان كه تسلط كافی بر این درس پیدا كرده اند، به آسانی و بدون فشار زیاد روی دروس تخصصی دیگر كه فراگیری آنها به مراتب سخت تر از درس شیمی است، از رتبه های قابل توجهی برخوردار شوند و بسیاری را متعجب كنند.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/15" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-08-20T07:39:10+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور حاشیه نویسی یکی از رموز موفّقیّت رتبه های برتر http://k0nk00r.mihanblog.com/post/14 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> یکی از پرسش هایی که همواره در ذهن داوطلبان نقش می بندد این است که، رتبه های برتر آزمون سراسری چه میزان <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="">مطالعه</a> داشته اند و در هفته چقدر تست می زدند. این پرسش که از ابتدای سال تحصیلی در ذهن داوطلبان نقش می بندد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری بسیار پررنگ تر می شود و به یک دغدغه برای داوطلبان مبدّل میگردد.<br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/14" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br> </font> text/html 2013-08-20T05:07:18+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور بودجه بندی سوال های کنکور سراسری در چهار سال اخیر http://k0nk00r.mihanblog.com/post/13 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/13" target="_blank" title="">بودجه بندی</a> ویژه رشته ریاضی می باشد و در قالب pdf آماده شده است.<br><br>برای دانلود بودجه بندی دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی، روی نام آن ها کلیک کنید:<br></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/other/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.exe/download" target="_blank" title="">بودجه بندی دروس عمومی</a><br><br><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/other/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.exe/download" target="_blank" title="">بودجه بندی دروس رشته ریاضی</a><br><br></font></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2013-08-19T14:04:25+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور آسان ترین روش حل مکعب روبیک http://k0nk00r.mihanblog.com/post/11 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> تو این مطلب خواستم یرای تنوع یه مطلب غیر کنکوری اما سرگرم کننده براتون بزارم یعنی آموزش حل مکعب روبیک. این روش ساده ترین و کلی ترین روش حل <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/11" target="_blank" title="">روبیک</a> است که من از بین تمام روش ها برای شما انتخاب کردم. این آموزش رو در قالب pdf برای شما آماده کردم که امیدوارم از حل کردن روبیک به این سادگی لذت ببرید.<br><b>در ضمن</b> اگر در حل مکعب به مشکلی بر خوردید یا سوالی برای شما پیش آمد می توانید از طریق ایمیل و یا در نظرات همین بخش ازم بپرسین. خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم.<br><br><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/other/Rubik.exe/download" target="_blank" title="">لینک دانلود آموزش حل مکعب روبیک</a><br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/pic/rubik.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </font> text/html 2013-08-18T15:17:09+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور دانلود نرم افزار محاسبه درصد http://k0nk00r.mihanblog.com/post/10 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> برای دانلود این نرم افزار کم حجم، روی لینک زیر کلیک کنید:<br><br><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/narmafzar/Percent%20finder.sfx.exe/download" target="_blank" title="">دانلود نرم افزار درصدیاب</a><br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/pic/darsadyab.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> </font> text/html 2013-08-18T15:06:51+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور دانلود برنامه موبایل لغات ادبیات و انگلیسی و فرمول های ریاضی http://k0nk00r.mihanblog.com/post/9 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> این <a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/9" target="_blank" title="">برنامه ها</a> برای موبایل های جاوا می باشد. برای دانلود بر روی نام هر یک کلیک کنید:<br><br><br><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/narmafzar/persian.exe/download" target="_blank" title=""><b style="">دانلود برنامه لغات ادبیات</b></a><font style=""><br style=""><br style=""></font><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/narmafzar/english.exe/download" target="_blank" title=""><b style="">دانلود برنامه لغات انگلیسی</b></a><font style=""><br><br style=""></font><a href="http://k0nk00r.persiangig.com/narmafzar/math.exe/download" target="_blank" title=""><b style="">دانلود برنامه فرمول های ریاضی</b></a><br><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/pic/logat.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> </font> text/html 2013-08-18T14:07:19+01:00 k0nk00r.mihanblog.com مهدی حسین پور روش صحیح مطالعه http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <font style=""> همه ی داوطلبان تا به حال جمله ی درس بخوان را زیاد شنیده اند. از همان ابتدا تا همین امسال که سرنوشت سازترین سال تحصیلی خود را می گذرانند. ولی تا به حال هیچ کس به آن ها نگفته است چگونه درس بخوانند<br style=""></font><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="">شیوه ی صحیح مطالعه</a><font style="">، چهار مزیت عمده به دنبال دارد<br style=""><b style="">1-زمان مطالعه را کاهش می دهد</b><br style=""><b style="">2-میزان یادگیری را افزایش می دهد</b><br style=""><b style="">3-مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی می کند</b><br style=""><b style="">4-به خاطر سپاری اطلاعات را آسان تر می سازد</b></font><font style=""><b style=""><br></b></font><br><a href="http://k0nk00r.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><img src="http://k0nk00r.persiangig.com/other/edame_matlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font style=""><b style=""><br><br></b></font> </font>